Friday, 24 February 2012

Basahan3


"Sa igpakatubay hu kahilawan ta gawa ta kalibutan iyan sa hadi agkaamin ha damugu!" (The reason why human beings are able to survive on earth is the dream that is never consumed!) -
Apu Eleno Lagayon, a Talaandig "Ulaging" Epic Chanter.No comments: