Thursday, 9 October 2008

Equality of God's Creation

Equality of God’s Creation

When God created the world, He divided everything equally among tribes and nations. God said to every human race, “This is your land, your water, your forest, your mountain, your food, your wealth and your power. I have given everybody their fair share of all my creation so that everyone will live in peace, prosperity and happiness. You will recognize your share because I gave them titles based on the language that I gave to each of you.” And so every tribe and nation got a place to stay, a territory and a homeland as a fair share from the creation of the Lord.

Then God gave every human race their share of faith, language, knowledge system, laws, economy, and weapons of security. God said, “This is your religion, your language, your knowledge system, your laws, your economy and weapons of security. The laws of nature that command and regulate all of my creation will guide your existence. All of you will secure peace, equality and justice. You shall recognize and respect the share I gave to you and to others as your way of respecting the will of my Creation.” So, the tribes and nations got their cultural identity and integrity in the heart of the creation of God. (From the Talaandig People of Bukidnon, Island of Mindanao, Philippines)

Talaandig Days Celebration

Oct 11- ritual sa suba alang sa paghinlo sa mga kasaypanan ug pagpadangat sa mga hangyo alang sa kalamboan didto sa mga espiito sa pusod sa dagat.

Oct 12- pangampu sa katilingban alang sa tibook tuig nga grasya ug pagpamayad sa kalapasan nga nahimo tibook tuig.

Oct 13 - sayuda o bayloanay sa mga impormasyon tali sa tribo ug mga partners sa goberno ug NGO

Oct 14 - pagsaulog sa mga kalamposan nga nakab-ot ug pagbukas sa food security booths.

UBAN KANAMO NIINING PANAHON SA PAGPASALAMAT KANG MAGBABAYA UG SA ESPIRITU SA KAHIUSA!!