Thursday, 9 October 2008

Talaandig Days Celebration

Oct 11- ritual sa suba alang sa paghinlo sa mga kasaypanan ug pagpadangat sa mga hangyo alang sa kalamboan didto sa mga espiito sa pusod sa dagat.

Oct 12- pangampu sa katilingban alang sa tibook tuig nga grasya ug pagpamayad sa kalapasan nga nahimo tibook tuig.

Oct 13 - sayuda o bayloanay sa mga impormasyon tali sa tribo ug mga partners sa goberno ug NGO

Oct 14 - pagsaulog sa mga kalamposan nga nakab-ot ug pagbukas sa food security booths.

UBAN KANAMO NIINING PANAHON SA PAGPASALAMAT KANG MAGBABAYA UG SA ESPIRITU SA KAHIUSA!!

No comments: